Skip to main content


Marxaladaha 5 ee MPS ee waxbarashada badbaadsan

P4-somali.png

Wejiga 1: Waxbarashada Fogaanta kaliya

 • Dhammaan tilmaamaha iyo taageerooyinka ardayda waxaa lagu bixiyaa nidaamka softiweerka virtual platform
 • Helitaan tikniyoolajiyadeed oo wanaagsan, oo ay kujirto tikniyoolajiyadda la-qabsiga ee ardayda heleysa adeegyada waxbarashada gaarka ah.
 • Adkayn badan, filashooyin sare, qaabdhismeedka waxbarasho ee maalin kasta; is-dhexgalka macallimiinta oo joogto ah.
 • Taageero qoys oo lama huraan ah, sida qaybinta cuntada iyo daryeelka xaddidan ee carruurta, ayaa qof ahaan lagu siiyaa.
 • Caawinta caafimaadka maskaxda ee online-ka ah.

Wejiga 2: Waxabarashada fogaanta oo ay la socdaan taageeryinka ardaygu

 • Waxbarashada masaafada waxay usii socotaa sidii moodalka waxabarasho ee aasaasiga ah.
 • Taageero la bartilmaameedsaday oo lagu bixiyo dhismayaasha dugsiga sida umeerinta, tikniyoolajiyadda, caafimaadka dhimirka iyo kuwa kale in la go'aamiyo.
 • Qaar ka mid ah taageerooyinka ardayda ayaa laga heli karaa dugsiyada oo dhan iyo kuwa kale oo laga hel karo keliya iskuulada qaarkood

Wejiga 3: Waxbarashada Massaafada Fog oo Lagu Kordhiyey Taageerada Ardayga shaqsi ahaan

 • Calaamadaha ugu horeeya ee kala guurka dib ugu laabashada waxbarashada shakhsiga ah.
 • Badi waxbarashadu waxay kusii socotaa online-ka iyadoo ardayga lagu bartilmaamedsanayo taageerida shaqsi ee iskuulada si loo kabo labadaba dhisida xirfada aqooneed iyo bulsheed / shucuureed.
 • Qaar ka mid ah macallimiinta iyo shaqaalaha taageerada ayaa ka shaqeeya iskuulada si ay u siiyaan ardayda bartilmaameedyo tacliimeed iyo bulsho iyo shucuureed.
 • Ardayda ayaa mudnaanta la siiyaa sida Waxbarashada Gaarka ah, Barteyaasha Luqadda Ingiriisiga, Hoy la'aan / Aad u guurguura.

Wejiga 4: Waxabarashada Hybrid - Dugsiyadu waxay fumi doonaan iyadoo lagu salaynayo xaddidnaan

 • Iskuulada dib ayaa loo furayaa iyadoo lagu saleynayo xaddidnaan oo ay weheliso isku darka guurguurista heerar-fasalka iyo mudnaanta ardayda leh adeegyada gaarka ah.
 • Wareegyada fasaladuwaxay lahaan karaan K-3 (ama K-5) oo ku saabsan jadwalka wareegga ee ardayda dhigata dugsiyada 2 maalmood usbuucii oo ay wax ku baranayaan masaafada maalmaha kale duwan; hal maalin usbuucii dhismuhu wuxuu noqon doonaa si si buuxda loogu nadiifiyo.
 • Xoogga saar cabbirada fasalada yaryar, kala fogaynta bulshada, jeermis ka dilidda oogooyinka iyo qalabka.
 • Gaadiidka baska (ardayda u qalma) iyo nafaqada la heli karo oo leh kala fogayn bulsho (50% awoodda).
 • 4-12 (ama 6-12) sii wad waxbarashada fogaanta maalinta oo dhan.

Wejiga 5: Ku Noqo Barashada Shakhsiga Ee Dugsiga ee Waqit buuxa

 • Ku laabo waxbarashada waji ka waji ee iskuulada loogu talagalay ardayda oo dhan.
 • Adeegyada gaadiidka ee joogtada ah.
 • Adeegyada nafaqeynta joogtada ah.
 • Caruurta joogta ah ee Minneapolis kahor iyo kadib daryeelka iskuulka.