Skip to main content


Ku noqoshada Barashada Shaqsiyadeed: Su’aalaha Badanaa Lays weydiiyo

Ku noqoshada Dugsiyada: Su’aalaha Badanaa Lays weydiiyo

Oktoobar 21, 2020

HORUDHACA

Mar allaale iyo markaan diyaar u nahay inaan ardayda ku soo dhoweyno dhismayaasha, macluumaadka soo socda ayaa tilmaamaya qorshahaDugsiyada Dadweynaha Minneapolisee sida loogu gudbi doono si ammaan ah ardaydain aysi shakhsi ahaan ah wax u barataan. Tan iyo bilowgii sanad dugsiyeedkaan, waxaan ku jirnay Wajiga 2-aad kaas ooay waxbarashada ku baxaysay masaafada fog dhammaan ardayda dhiganayeenwaqti buuxa oo la isticmaalayay xeeladaha 5-ta Waji ee Waxbarashada Ammaanka ah ee Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis.

Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxay ka fekerayaan sida ay uga gudbi karaan wejiyada 3 illaa 5 taas oo ah marka iskuulladu u furan yihiin waxbarashada shaqsi ahaaneed ama qof ahaaneed ee taageerada tacliinta. In kasta oo aan go'aan kama dambays ah laga gaadhin oo ku saabsan ardayda soo laaban doonta inta lagu jiro weji kasta, xaaladaha qorshaynta ayaa la diyaarinayaa si adeegyada sida gaadiidka loo go'aamiyo. Dhanka kale, waxaan ogsoonahay in shaqaalaha iyo qoysasku ay qabaan su'aalo badan oo ku saabsan inay si buuxda ugu sii jiraan barashada masaafada ama ay tixgeliyaan ku noqoshada barida iyo barashada.

Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis (MPS) waxay leeyihiin qorshaha u diyaargarowga dhismaha iskuulada oo lagu soo dhajiyay shabakadeena internadka ee Ku noqoshada Dugsiyada.

U guurista Wajiga 3-aad hadda waa hal ikhtiyaar oo la tixgelinayo. Inta lagu jiro Wajiga 3aad: "Barashada isku dhafan ee Shaqsiyadeed, Taageerada Iskuulka" waxaan ku siin doonaa anagoofududeynayna barashada shaqsiyadeed eeardayda inta badan u baahan shaqsi ahaan taakuleyntawaxbarasho sida ardayda ku jirta Waxbarashada Gaarka ah ama fasaladawaxbarashada dhallaanka.

Go'aamada Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxaa haga Qorshaha Waxbarashada Ammaanka ah ee Minnesota ee sannadka 2020-21 kaasoo sheegaya in:

 • Haddii tirada kiisaska qaba cudurka ee 10,000 qofba ee ku nool Degmada Hennepin ay u dhexeyso 20-29 kiis, waxaa la damaanad qaadayaa in la laqaato habka waxbarashada isku dhafan ee moogaysiga ah iyo kala fogaashada bulshada.
 • Haddii kiisku u dhexeeyo 10-19 qofkiiba 10,000, qof ahaan wax u barashada ardayda dugsiga hoose ah waxaa loo oggol yahay iyo kala fogaanshaha bulshada looma baahna, in kasta oo borotokoollo badan oo caafimaadka bulshada ah ay sii socon doonaan, sida xiritaanka niqaabka wejiga.

Haddii aan si sax ah u raacno tilmaamaha gobolka Minnesota, waxaan ku sameyn lahayn waxbarashada shaqsiyadeed hadda (laga bilaabo Oktoobar 19-keeda). Si kastaba ha ahaatee, iyada oo ku saleysan qodobbada lagu soo koobay Dashboard-keena ee Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis COVID-19, (MPS COVID-19 Dashboard), Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis kuma tiirsanaan oo keliya tilmaamaha Gobolka. Waxaan ballaarinay shuruudaha go'aan-qaadashada si loogu daro arrimo sida tirada shaqaalaha la heli karo, helitaanka qalab ilaalin shakhsiyeed (PPE), iyo jawaab celinta qoysaska.

Si aad nooga caawiso go'aaminta nooca waxbarasho ee qof ahaaneed ee la doorbidayo, Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxay sahamin ku sameyneyaan qoysaska si ay u arakaan heerka kalsoonida leh ee u dirista ardayda dugsiyada waqti buuxa, shaqsi ahaan ama isku dhaf ahaan qof ahaan iyo waxbarashada masaafada fog. Dhammaan ardayda waxay fursad u heli doonaan inay doortaan ama inay doortaan shaqsi ahaaneed ama waxbarashada masaafada fog. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ikhtiyaarada waxaa qoysaska looga diri doonaa dugsiyadooda ay caruurtoodu dhigtaan.

Inta udhaxeysa shaqaalaha dugsiga iyo shaqaalaha degmada, waxaa naga go'an inaan ula xiriirno qoysaska qaabab badan si aan u hubino inaan ku xirnahay qoysas badan intii suurtagal ah. Xog uruurinta waxaa loo diray iyadoo qoraal ah, sidoo kale Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis marwalba waxay tarjumaan macluumaadka muhiimka ah sida sahanno (iyo su'aalaha marlwaba la isweydiiyo) waxayna ku turjumaan afarteena luuqadood ee waaweyn oo kala ah: Ingriiska, Hmongaha, Soomaaliga iyo Isbaanishka.

Fasalada waaweyn waxay noqon doonaan waxay kuxirantahay nooca aan kusoo laabano, kaasoo noqon karamid shaqsi ahaaneed qaar heerka fasalada ama qaab iskujira ooah moogaysiga, halkaas oofasalada qaarkood iskuulaadka ay aadaan shaqsi ahaan maalmaha qaar ka mid ahasbuuca ka dibna sameeyawaxbarashadamasaafada fogtaas oo aan aheyn iskuulka dhismahiisa. Waxay sidoo kale ku xirnaan doontaa inta arday ee doorbidaysa inaydoortaanwaxbarashada masaafada fog waqti buuxa iyo boosaska laga heli karo iskuul gaar ah.

Dhowr taxaddarro oo ku saabsan nabadgelyo ayaa la diyaarinayaa si looga dhigo iskuulada meel ammaan badan intii suurtagal ah wax-barashada qofka dhiganaya:

 • Shaqaalaha bixiya adeegyada taageerada tooska ah ee ardayda ayaa xiran doona qalabdheeraad ah oo ka ilaaliya shaqsigacudurka anagoo raacayna Tilmaamaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.
 • Staff will build a routine with their students to regularly practice good hygiene.
 • Shaqaalaha waxay dhisi foonaan nidaam ay ardaydooda si joogta ah ugu tababaraan nadaafadda.
 • Waxaa jiri doona nadiifin maalinle ah oo joogta ah meelaha taabashada sare ay gaarto oo maalintii oo dhan la samaynayo.
 • Saldhigyada nadaafadda gacmaha ayaa waxaa lagu rakibi doonaa meelaha laga soo galo ee loo qoondeeyay, waxaan laga helikaraa dhammaan fasalada.
 • Qaabka isku dhafka ee moogaysiga ee wareegaya, awoodda musqusha ee kala-joogga badan ayaa la dhimi doonaa boqolkiiba 50% sida ay ugu dhexyaallaan yihiin dhismaha dugsiga.
 • Soo-booqdayaasha aan muhiimka ahayn, mutadawiciinta iyo kooxaha dibedda ka imaanaya waxay la sii wadi doonaan inay la xadidayo, haddii ay jiraan, galitaanka dhismayaasha dugsiga.
 • Kulamo ballaaran oo dhaca ama nashaadaad lama oggolaan doono haddii kala fogeynta bulshada aysan suurtagal ahayn.
 • Dugsiyadu waxay si joogto ah u xasuusinayaan ardayda iyo shaqaalaha inay qiimeeyaan caafimaadkooda maalin kasta oo ay weydiistaan inay guryahooda la joogaan haddii ay xanuun dareemaan ama ay yeeshaan calaamado jirro.

Marka loo eego Qorshaha Ammaanka ee Minnesota ee 2020-21 (Minnesota's Safe Learning Plan for 2020-21).Kala fogaanta bulshada looma baahna waqti-buuxa, qaab-shaqsiyeedwaxbarasho, laakiin tallaabooyinka kale ee amniga sida wejiga la daboolo iyo meelaha jeermiska laga nadiifiyo iyonadiifinta dusha sare ayaa sii socon doona.

Kala fogeynta bulshada waxaa loo baahan yahay oo keliya marka dugsiyadu go'aan ka gaaraan jadwalka isku-dhafka isku-shaandheynta. Xaaladdaas oo kale, tirada fasallada ayaa loo yareeyey awoodda kala badh boqokliiba(50%) si loogu oggolaado 6mitir oo kala fogaynta bulshada. Haddii dhisme iskuul uusan awoodin inuu dhigto diiwaangelintooda oo dhan boqolkiiba 50%, xarumaha warbaahinta, qolka qadada iyo meelaha kale ee caamka ah waxaa loo isticmaali karaasidii fasal dheeraad ah goobahaas.

Haddii kale taas baelkeeda, boosaska dheeraadka ah ee dhismayaasha kaleeela heli karo. Liisaska oo dhammaystiranayaa tillaabo loo qaaday si loogu soo dhoweeyo ardayda ku soo laabashada dugsiyadeenna, fadlan ka eeg qorshaha diyaarsan dhismaha websaydhka Soo-Dhaweynta Ku-soo-noqoshada Dugsiga. (Welcome Back to School) wixii faahfaahinta ku saabsangaadiidkabaska iyo cuntada ayaa ku jira qorshahan.

Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis (MPS) waxay haystaan sahay fara badan oo ay ku daboolaan wejiga shaqaalaha iyo ardayda haddii aysan awoodin inay iyagu bixiyaan. Daboolida wajiga iyo gaashaammada wajiga ayaa la geeyay dhammaan goobaha Dugsiyada waxaana laga heli karaa xafiiska weyn.

Dhammaan qoysaska iyo shaqaalaha ma la ogeysiinayaa haddii kiis laga ogaado iskuulkooda? Haddii xubin ka tirsan shaqaalaha ama qoysku ay soo sheegaan arrin qof qaba kiiska cudurka, kooxdeena Adeegyada Caafimaadka waxay la tashanayaan Waaxda Caafimaadka ee Minnesota iyo kooxdeena Taageerta Gobolka.Shaqaalaheenna Adeegyada Caafimaadka waxay ka caawiyaan kooxaha khariidaynta la xiriiridda, haddii loo baahdo. Kooxdeena Adeegyada Caafimaadka ama Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay si toos ah ula socotaa qof kasta oo ka tirsan nidaamka dugsigeena oo ku jira qaybta caafimaadka ee halista sare si ay u siiyaan macluumaadka caafimaadka iyo tallaabooyinka xiga. Warqad ayaa loo dirayaa kuwa kale ee nidaamka iskuulka ku jira ee ku jira heerka caafimaadka ee halista yar. Dhismuhu si fiican ayaa jeermiska loo nadiifinayaa.

Sida cudurada kale, iyo iyadoo la raacayo xeerarka kaqeybgalkaDugsiyada Dadweynaha Minneapolis ee 5100A, ardayga dugsiga uga maqnaada COVID-19 dartiis wuxuu yeelan doonaa maqnaansho cudurdaar ah waxaana loo oggolaan doonaa inuudib ka sameeyo shaqada iskuulka. Ardayga la karantiilay ama laga helay COVID-19, laakiin caafimaad qaba oo kaqeyb galikara casharada wuxuu kaqeybqaadan karaa Waxbarashada masaafada hadii asagoon loo aabo yeelayn wajiyada waxbarash ee ku jiraan Dugsiyada Dadweynah Minneapolis ay siiyaan wax barasho shaqsiyadeed. Shaqaalaha iskuulku waxay la shaqeyn doonaan qoysaska si loo helo shaqooyin kale oo ardaygu ku buuxin karo khadka tooska ah ee onlaynka ama qaab warqad ah.


Amarka  ka soo fulay Gudoomiyaha Gobolka Minnesota ee Joog Badbaadado MN ee Dufcadiisu tahay 20-74ayaa wali socda: sii wad inaad ka shaqeeyaan guriga haddii ay suurogal tahay. Shaqaalaha Dugsiyada Dadweynaha Minneapoliswaxaa dib loogu yeerayaa si isdaba-joog ah iyadoo kuxirantahay shaqadooda gaarka ah si loo yareeyo soo-gaadhista degmada oo dhan.

DhamaadkiibishaSebtembar, ku dhowaad 1,000 qofooo ka mid ah shaqaaleheena garaaya 7,000 oo ka mid ah shaqaalaheena ayaa ka warbixinayey inay ka shaqeeyaan goobta si ay u taageeraan daryeelka degdegga ah ee carruurta yar yar, adeegyada cuntada ee ardaydeena iyo taageerada joogtada ah ee howlaha degmada inta lagu jirowaxbarashada fogaanta. Waxaan si taxaddar leh uga fiirsaneynaa cidda lagama maarmaanka u ah inaan dib ugu soo wacno annaga oo maskaxda ku hayna fulintaamarka guddoomiyaha.

Bishii Ogosto, Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxay kireysateen shirkad injineernimo si ay u sameyso falanqeyn dhammaan nidaamyada hawada-qaada dhismaha si loo go'aamiyo haddii nidaamyadu aydabooli karaan tilmaamaha ay bixiso Waaxda Caafimaadka ee Minnesota ee tixgelintahawada gudaha iyo hagida hawo-qaadashada.