Skip to main content


Cusbooneysiinta wararka qoysaska (Family Updates - Soomaali)

Minneapolis Public Schools sends out weekly family updates about the of the 2020-21 school year. You will get these updates via email if you are signed up, but this page will have any messages you may have missed.  

2021.14.21: Ku noqoshada waxbarashada fasalka shaqsi ahaan!

Cusboonaysiintaan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan:

 •  Ku noqoshada iyo qorshaha waxbarasho qof ahaaneed ee fasalada PreK-5
 • Isqorista waxbarashada shaqsi ahaan ama waxbarashada masaafada fog
 • Dugsiga uma jiro maalmaha Febraayo 1-5-ka PreK-5
 • Imtixaanka ACCESS ayaa laga qaadayaa ardayda hela adeegyada EL: bisha Febraayo 8 - Abriil 16
 • Xusuusin ku saabsan xafladaha furitaanka ee iskuulada
Read More >>

2021.1.8 | Cusbooneysiinta ku saabsan shaqsiyan barashada MPS

Waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago sida MPS ay qorsheyneyso inay kaga jawaabto amarka Gudoomiye Walz uu dabayaaqada bisha Diseembar sii daayey si ay u helaan dhamaan ardayda dugsiga hoose - fasalada PreK-5 - inay ku noqdaan shaqsiyan waxbarashadooda.

Read More >>

2020.12.18 | Family Update

Cusboonaysiintaan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan:

 • Amarka fulinta ee Guddoomiye Walz ee dugsiyada
 • Isdiiwaangalinta barnaamijyada waxbarashada galinka danbe
 • Sanduuqyada cuntada fasaxa ee carruurta ... iyo dadka waaweyn!
 • Kheyraadka Fasaxa Jiilaalka iyo xiritaanka xafiiska degmada
 • Xusuusin ku saabsan guryaha furan ee iskuulka 
Read More >>

2020.11.12 | Family Update

Cusboonaysiintaan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan:

 • 5aad Waji oo loogu talagalay Waxbarashada Badbaadada
 • Isbedelada ku saabsan xilliyada bilowga iyo dhammaadka dugsiga (Sanad dugsiyeedka2021-22)
 • Shuruudaha qalinjabinta iyo koorsada barashada qowmiyadaha cusub (Qalin jabinta 2025)
Read More >>