Skip to main content


Cusbooneysiinta wararka qoysaska (Family Updates - Soomaali)

Minneapolis Public Schools sends out weekly family updates about the of the 2020-21 school year. You will get these updates via email if you are signed up, but this page will have any messages you may have missed.  

2021.6.10: Dib u milicsiga dhammaadka Sanad Dugsiyeedka iyo Xaflada Qalin jabinta.

Dib u milicsiga dhammaadka Sanad Dugsiyeedka iyo Xaflada Qalin jabinta.

Read More >>
2021.5.27: Cusboonaysiinta Qoyska ee toddobaadlaha ah

Cusbooneysiinta qoyska ee toddobaadkan waxaa ka mid ah:

 • Qalabka kumbuyuutrada ardayda ee barnaamijyada xagaaga
 • Ogeysiisyada gaadiidka ee barnaamijyada xagaaga
 • MPS Online School wuxuu soo dhaweynayaa Maamulaha Jenkins
 • Taariikhda iyo waqtiyada qalinjabinta
 • Kalandarka MPS ee la cusboonaysiiyay 2021-22
 • Dalxiisyada iskuulka ee ficil ahaanta ayaa ah hab fiican oo wax looga ogaado iskuulkaaga cusub
Read More >>
2021.5.13: Cusbooneysiinta Qoyska ee toddobaadlaha ah ee MPS

Arrimaha toddobaadkan waxaa ka mid ah:

 • Diiwaan Gelinta Gadiidka Dayrta
 • Inta uu karantiilnaanayo  ardayga: iyo tallaalka COVID
 • Kaalmada kirada
 • Barnaamijka Gargaarka Ballaadhka Degdegga ah (EBB
 • Hmong Heritage Night "Kordhinta Hmong Dhaqanka iyo Taariikhda"
Read More >>
5.6.21: Cusbooneysiinta Qoyska ee toddobaadlaha ah ee MPS

Arrimaha toddobaadkan waxaa ka mid ah:

 • 7-da Maajo waa maalinta  kama dambaysta gaadiidka Summer Scholars ee Xagaaga
 • Macallimada Dugsiga Sare Edison Lauren Wheeler oo noqotay Macallimada Sannadka ee Minnesota
 • U Dabaaldegidda Bisha hidaha iyo dhaqanka  Aasiya Ameerika iyo Jasiiradda Baasifigga
 • OBSA waxay kugu martiqaadeysaa dhacdooyinka Waqtiga Sheeko ee bilaha Maajo iyo Juun
 • COVID-19 ilaha tallaalka iyo xaqiiqooyinkafacts
Read More >>
201.4.15: Cusbooneysiinta Qoyska ee toddobaadlaha ah ee MPS

Arrimaha toddobaadkan waxaa ka mid ah:

 • Fursadaha Barnaamijka Xaggaaga: Ardayda Xagaaga: Baaro. Abuur. Ku xirmo.; Waxbarashada Bulshada - xagaaga Xiisaha leh
 • U-qalmitaanka Tallaalka COVID-19 oo loo ballaadhiyey dhammaan reer Minnesota 16
 • COVID-19 Kirada Degdega ah iyo Gargaarka Biilka Adeegga
 • Kusoo Biir MPS’ YouTube Channel!
Read More >>
2021.4.2: Xusuusiinta karantiil COVID-19; Isbedelada Sanduuqa Cuntada; Iyo Hawlaha Fasaxa Guga
 • Xusuusinta karantiil ardayda 14-maalmood ee COVID-ka
 • Isbedelada Sanduuqa Cuntada ee Muhiimka ah
 • Filashooyinka  iyo waxa lama filaanka ah ee baska Metro Transit ee lagu tagaya dugsiyada sare  
 • Waxqabadyada ardayda iyo ilaha qoyska inta lagu jiro Fasaxa Guga, Abriil 5-9
 • Hangout Fasalka 6aad Talaadada, Abriil 6 laga bilaabo 10 subaxnimo - 3 galabnimo
Read More >>
2021.3.25: Toddobaadka Kulliyadda & Shaqada; Barnaamijyada Xagaaga; Iyo Taageerada Caafimaadka Daree
 • Maarso 29-Abriil 2: Kulliyadda Farsamada iyo Toddobaadka Xirfadda ee fasallada 6-12 ardayda
 • Fursadaha Barnaamijka Xaggaaga
  • Ardayda Xagaaga: Baaro. Abuur. Ku xirmo.
  • Waxbarashada Bulshada - xagaaga Xiisaha leh
  • Barashada Shaqada Blake 
 • Free emotional and mental health support for families
  • Kooxaha Taageerada  Waalidiinta ee khadka tooska ah
  • Khadadka Taageerada Caafimaadka Maskaxda
  • Kheyraadka lagu caawinayo ka hadalka maxkamadeynta la xiriirta dilkii George Floyd
Read More >>
2021.3.18: Toddobaadka Kulliyadda iyo Xirfadaha; Jadwalka sanduuqa xilliga Fasaxa Guga sbring'Break'
 • Bisha Maarso 29-Abriil 2: Kulliyadda Farsamada iyo Toddobaadka Xirfadda ee fasallada 6-12 ardayda
 • Waxqabadyada barnaamijka 'Sprin Break' ee ardayda iyo ilaha qoysaska
 • Hangout Fasalka 6aad Talaadada, Abriil 6 laga bilaabo 10 subaxnimo - 3 galabnimo
 • Tallaallada COVID-19 ee loo heli karo daryeelayaasha carruurta leh xaalad caafimaad iyo naafonimo
 • Taageerada iyo ilaha loogu talagalay qoysaska ku saabsan dacwada Derek Chauvin
 • Qorshaynta qoob ka ciyaarka iskuulka iyo qalinjabinta oo socota
 • "Taariikhda "Dugsigu jirin"
Read More >>
2021.3.12: Fasallada 6-12 ee wax-barashada qof-ahaaneed ayaa laga dhimay 5 maalmood / usbuucii

Fasallada 6-12 ee wax-barashada qof-ahaaneed ayaa laga dhimay 5 maalmood / usbuucii

Read More >>
2021.3.4: Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan COVID-19 oo loogu talagalay qoysaska
 • Tilmaamaha Hagida qoyska iyo go'aaminta goorta ardayda guriga lagu hayn doono haddii ay jiran yihiin
 • Socdaalka oo ay si weyn uga niyad jabeen khubarada caafimaadk
 • Baaritaanka COVID-19 ee Ardayda iyo Qoysaska
 • Ammaan ku joog markaad qaadato tallaalka COVID-19
Read More >>
2021.2.18: Fasalada 3-5 waxay ku laabanaysaa waxbarashada shaqsi maalinta Isniinta, Febraayo 22
 • Ardayda Fasalada 3-5 Ku Noqoshada waxbarshada Qofka maalinta Isniinta, Febraayo 22
 • Diiwaangelinta khadka tooska ah ee waxbarashada Dugsiga Kadib ee Waxbarashada Bulshada ayaa furmeysa Febraayo 22
 • Habka MPS ee Warbixinada Kiisaska COVID-19 ee Qoysaska
 • Xasuusin P-EBT
 • Miisaaniyadaha Sanad Dugsiyeedka Soosocda Oo La Soo Jeediyay
 • Fursadaha Xirfadaha ee MPS
Read More >>
2021.2.17: Cusbooneysiinta ku saabsan ogeysiiska Guddoomiyaha Gobolka Walz maanta
Cusbooneysiinta ku saabsan ogeysiiska Guddoomiyaha GobolkaWalz maanta Read More >>