Skip to main content


Soomaali

Imminka in ka badan sidii hore, waa muhiim in qoysaska hubiyaan in dugsigaagu haysto macluumaadkaaga xiriirka ee ugu dambeeyay.Kahor intuusan dugsigu bilaaban, fadlan hubi oo wac dugsigaaga haddii ay jiraan wax isbeddel ah oo ku yimaadda cinwaanka guriga ilmahaaga ama lambarka taleefankaaga ama emaylka.


Dhamaan iskuulada MPS waxay adeegsadaanSchoolMessenger si ay ula wadaagaan macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan xirida cimilada, amniga dhismaha, munaasabadaha iskuulka, gaadiid iyo in kale.Hubso inaad heshay farriimaha qoraalka adiga oo u qoraya 'Y' u dir 67587. Qoysasku waxay maarayn karaan doorbididda xiriirkooda sida ay u abuuraan koonto SchoolMessenger. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato booqo: mpls.k12.mn.us/school_messenger.

Maxay ardayda iyo qoysasku ka filan karaan marka dugsigu bilowdo Sibtambar

Shaqaalaha Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis (MPS) ayaa ku faraxsan inay soo dhaweynayaan ardayda iyo qoysaskooda markay ku soo noqdaan dugsiga Sibtambar

Maaddaama COVID-19 uu wali ku sugan yahay bulshadeena, waa inaan sii wadnaa inaan qaadno tallaabooyin dheeri ah oo aan ku ilaalinayno qof walba inuu nabad iyo caafimaad qabo. Si taas loo gaaro, MPS waxaybilaabi doontaasanadka cusub ee iskuulka iyadoo loo sii marayo waxbarashada masaafada ee Dugsiga barbaarinta kahor ilaa fasalka 12aad.

Sanad dugsiyeedkan, waxbarashada masaafada waxay noqon doontaa mid tacliin ahaan lagu adkeyn doono ardayda iyo shaqaalaha si isku mid ah oo ay uga faa'iideysanayaan qaab dhismeed dheeri ah, qorshe wanaagsan, is-dhexgal joogto ah iyo isku xirnaanta ardayda dhexdeeda. Intaa waxaa u dheer, in laga caawiyo ardayda, umeerinta, tikniyoolajiyada iyo taageerooyinka caafimaadka maskaxda waxaa lagu bixin doonaa dhismayaasha iskuulka qaarkood. Faahfaahin dheeri ah ayaa ku soo bixi doonta sida taageerooyinkaas loogu bixin doono si badbaado leh.

Sida sanad dugsiyeedku u socdo, MPS waxay qiimeyn doontaa goorta ay aaminka tahay in si tartiib tartiib ah loogu daro isdhexgalka waxabarashada shaqsiyeed ee dugsiyada. Waxaan go'aannadaas gaari doonnaa annagoo la tashanna saraakiisha dowladda dhexe iyo kuwa maxalliga ah sida Xarumaha Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada (CDC), Waaxda Caafimaadka ee Minnesota, Waaxda Waxbarshada ee Minnesota, Magaalada Minneapolis iyo xafiiska Gobolka.

Waxa laga fili karo barashada masaafada ee Sibtambar

 • Arday kasta wuxuu la yeelan doonaa is-dhexgal maalinle ah oo uu la sameeyo macallimiintooda.
 • Ardayda iyo macallimiintu waxay filan karaan jadwal qaabeysan oo loogu talagalay hagida iyo barashada
 • Casharada waxaa loo bixin doonaa si toos ah ama horey ayaa loo duubi doonaa.
 • Qalabka online-ka ee caadiga ah iyo aaladaha ayaa kuu fududeyn doona helitaanka fasallo badan.
 • Ardaydu waxay lahaan doonaan qorsheeyaha onlineka ah ee si ay si wanaagsan ula socdaan asymantiyada hal meel.
 • Akhriska / qorista dhijitaalka ah iyo casharada muwaadinimada dijitaalka ah si loo xoojiyo nabadgeliyada iyo asturnaanta ardayda.
 • Taageerooyinka ardayda waxaa lagu bixin doonaa dhismayaasha dugsi qaarkood sida umeerinta, kaalmada teknolojiyada, fayoobaanta maskaxda iyo inbadan; faahfaahinta iyo goobaha ayaa la wadaagi doonaa goor dhaw.

Marxaladaha 5 ee MPS ee waxbarashada badbaadsan

MPS waxay soo bandhigtay shan weji oo loogu talagalay fududeynta dib ugu laabashada waxbarashada shakhsiga waqti ka dib.Markuu dugsigu billowdo Sibtambar, MPS waxay hoos imaan doonta 2 marxaladeeod:Waxabarashada fogaanta oo ay la socdaan taageeryinka ardaygu; eeg sawirka hoose.

Wejiga 1 wuxuu bixiyaa barashada masaafada oo aan marin uheleyn dhismayaasha dugsiga. Marka lagu jiro Wajiga 2, dhammaan barashada waxaa lagu sameeyaa barashada masaafada, laakiin ardayda waxaa la siin doonaa taageerooyin sida umeerinta, farsamada iyo caafimaadka maskaxda ee dhismayaasha dugsiyada qaarkood.

Marxaladaha 3-aad ilaa 5-aad, ardaydu waxay bilaabayaan inay mar kale xaadiraan dhismayaasha dugsiga si ay u kordhiyaan shahaadooyinka iyo dhaqamada ku habboon ee caafimaadka iyo amniga ee saaran baska iyo fasallada, kafateeriyada, jimicsiyada, garoonnada isboortiga, garoonnada ciyaaraha iyo garoonnada kale ee dugsiga.

Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida iskuulada iyo waxbarashadu ushaqeynayaan hoos imaad wejiyadahan oo dhan waxaa lasoo bandhigi doonaa maadama ay MPS galayaan waji walba.


Iyada oo ay weheliso ardayda kale, carruurta leh Qorshooyinka Waxbarashada Shaqsiyeed (IEPs) ama Qorshooyinka Adeegga Qoyska ee Shakhsiyadeed (IFSPs) waxay bilaabi doonaan sannad dugsiyeed waxbarashada fogaanta. Casharada waxaa lagu bixin doonaa si toos ah waxaana hagaya macalinkooda, Kaaliyaha Waxbarashada Gaarka ah ama Adeeg Bixiye laxiriira. Casharada kale ayaa horay loo sii duubi doonaa isla markaana loo sii marin doonaa waxqabadyada wax-barashada ee guriga-kahor ah. 

U sameynta barashada masaafada u shaqeysa qoysaska 

 • Si loogu fududeeyo qoysaska, waxaanka shaqeyneynaa inaan bixinno hal isugeyn oo laga soo galo si loo helo casharada cunuggaaga sidaa darteed qoysasku uma baahna inay bartaan barnaamijyo softweero kala duwan oo loogu talagalay barashada masaafada.
 • Iyadoo la tixraacayo IEP-ga ardaygaaga, midkood ama waxbarashadda guud ee ubadkaaga amamacallinka waxbarashaddagaadhka ah ayaa ilaalin doona ilmahaaga maalin kasta.
 • Waa muhiim in qoysaskala wadaagaan baahidooda iyo waxa ay ka filan karaan maareeyaha kiiska ilmahooda. U sheeg maareeyayaasha kiisaska waxa uu ku fiicanyahay iyo waxa aanu ku fiicanayn ardaygaagu markii ay qaateen waxbarashada masaafada gugii hore si arrimahaas wax looga qabto.
 • La shaqee kooxdaIEP-da si aad u dejiso jadwal sida ugu wanaagsan ugu habboon ilmahaaga iyo xaaladda gurigaaga.
 • Marka la gaaro Sibtambar 3, kooxaha IEP waxay la xiriiri doonaan qoysaska.Qof ka socda kooxda IEP ee ilamahaaga ayaa kula soo xiriiri doona labada toddobaad ee ugu dambeeya Ogosto. Sababta oo ah waxaa laga yaabaa inay jiraan waxoogaa isbeddelo ah oo kooxda IEP ah, haddii aadan qof ka maqlin ugu dambayn Sibtambar 3, wac isla markiiba dugsiga si aad ula xiriirto qof ka tirsan kooxda IEP.
 • Sidoo kale hubi in macluumaadkaaga xiriirka lagusoo cusboonaaday. Wac dugsigaaga si aad ugu sheegto wixii isbeddel ah lambarkaaga taleefanka, emaylka ama cinwaankaaga.

Waxbarashada Carruurnimada Hore

Iyada oo ay weheliso ardayda fasalada xanaanada ee MPS, barnaamijyada dugsiga barbaarinta (Three School, High Five, and Alphabet Soup) iyo sidoo kale Waxbarashada Qoyska ee Caruurnimada Hore (ECFE) iyo fasalada Waxbarashada Gaarka ah ee Caruurnimada Hore (ECSE) waxay bilaabi doonaan sanad dugsiyeedka iyagoo wax lagu baranayo masaafadaSibtambar 10 ( fasalada 1aad ilaa 12aad waxay bilaabmayaan Sibtambar 8). Casharada waxaa bixin doona macalinkooda waxaana hogaaminaya macalinkooda Seesaw iyo Google Meet. Casharro dheeri ah ayaa horay loo sii qori doonaa si loogu barto barashada guriga.

Waan ognahay in ardayda barta yari ay sida ugu wanaagsan wax u qabtaan marka ay ku mashquulsan yihiin nolosha dhabta ah, khibradaha gacanta iyo ciyaarta. MPS, bartayaasha da'da yar waxay ka qaybqaadan doonaan nashaadaadyo xiiso leh oo dhiirrigelinaya ciyaar hal abuur leh, sahaminta nolosha dhabta ah, jimicsiga jirka, horumarka luqadda, iyo is-dhexgalka bulshada ee muhiimka u ah horumarka ilmaha. Ardayda dugsiga barbaarinta iyo daryeelayaashooda waxay fursad u helayaan inay kaqaybqaataan casharrada usbuuca oo dhan siyaabo kala duwan.

U sameynta barashada masaafada u shaqeysa qoysaska

 • Si loogu fududaado qoysaska, waxaan ka shaqeyneynaa inaan soo bandhigno hal meel oo laga soo galo si loo helo casharada cunuggaaga sidaa darteed qoysasku ma ahan inay bartaan barnaamijyo barnaamijyo kala duwan oo loogu talagalay barashada masaafada.
 •  Ilmahaaga ?macalinkiisa si joogto ah ayuu u baari doonaa adiga iyo ilmahaagaba.
 • Waa muhiim in qoysaska ?La wadaagaan baahiyahooda iyo rajadooda macallinka cunuggaaga si aan wax walba oo suurtogal ah u qaban karno si aan u caawino.
 • Qoyskaaga waxay lahaan doonaan a Baraha Qoyska ?in la bixiyo macluumaadka horumarka ilmaha iyo taageerada waalidnimada iyo agabyada.
 • Macallimiinta waalidiinta ECFE waxay adeegsan doonaan Google Kulan halka macallimiinta carruurta ee ECFE ay adeegsan doonaan Seesaw. Macallimiinta ECFE waxay martigelin doonaan booqashooyinka guriga taleefan ama Google Kulan.
 • Marka la gaaro Sibtambar 3, kooxaha IEP waxay la xiriiri doonaan qoysaska. ?Haddii aadan wax ka maqlin qof Sibtambar 9, wac isla markiiba dugsiga si aad ula xiriirto macallinka ilmahaaga.
 • Sidoo kale hubi in macluumaadkaaga xiriirka lagusoo cusboonaaday. Wac dugsigaaga si aad ugu sheegto wixii isbeddel ah lambarkaaga taleefanka, emaylka ama cinwaankaaga.


 


Guryaha furan ee dugsiga

 Iskuulada ayaa eegaya sida si amaan ah ardayda iyo qoysaska loogu keeno dhismahooda guri furan kahor intuuna iskuulka bilaaban. Fadlan ka raadi faahfaahin dheeraad ah dugsigaaga.

Qalabka dugsiga

Dhammaan ardayda waxay u baahan doonaan qalab dugsiyeed aasaasi ah si ay u bilaabaan sanadka, xitaa barashada masaafada. Waxan u mahad celinaynaa deeqbixiyeyaasha wanagsan iyo la-hawlgalayaasha, MPS waxay haysataa qalab dugsi oo ay heli karto ardayda u baahan. Fadlan si toos ah ula xiriir dugsigaaga haddii ilmahaagu u baahdo qalab.

Teknolojiyada loo baahanyahay

Dugsiyada ayaa mas'uul ka ah inay siiyaan ardaydooda aalado. Inta lagu jiro usbuucyada ugu horreeya ee Ogosto, iskuuladu waxay la xiriiri doonaan qoysaska si ay u ogaadaan waxay u baahan yihiin teknolojiyadda ubadkooda.Haddii aadan wax ka maqlin dugsigaaga Ogosto 19,wac khadka ugu weyn ee dugsiga si aad ugu sheegtid in ilmahaagu u baahan yahay aalad iyo / ama marin u hel internet. 

Markaad ka tageyso farriin,fadlan si tartiib ah u hadal oo bixi macluumaadka soo socda:

 • Magaca koowaad ee ilmahaaga iyo magaca dambe; Si tartiib ah magaca u isbeeli.
 • Lambarkaaga Aqoonsiga ardayga, haddii aad taqaanid.
 • Lambarkaaga taleefanka.
 • E-maylkaaga
 • Cinwaanka guriga cunuggaaga.

Haddii ilmahaagu horayba ugu leeyahay aaladda MPS ama uu haysto kiniinkiisa ama laptopkiisa ay doorbidi lahaayeen isticmaalka, qoysaska kaliya waxay u baahan yihiin inay hubiyaan inay rakibaanGoogle Chrome iyo in qalabku leeyahay awooda fiidiyowga iyo kamaradaha. Ardayda ku jirta darajooyin kaladuwan waxay qalab kala duwan ka helaan MPS:

 • Fasalada PreK ilaa 2- iPads (tablet): Arday kasta oo leh ugu yaraan hal walaal oo kale oo da'dan ah wuxuu u baahan doonaa inuu la wadaago ipadka.
 • Fasalada 3 illaa 12- Chromebook (laptop): Ardayda galeysa fasalka 3aad ee sanadkan waxay u baahan doonaan inay iny ku beddeshaan ipadka Chromebook.
 • Qaar ka mid ah ardayda waaweyn ee helaya adeegyada Waxbarashada Gaarka ah ayaa u baahan kara ipadka halkii ay ka isticmaali lahaayeen Chromebook. Qoysasku waa inay la xiriiraan maareeyaha kiiskooda ardayga wixii macluumaad dheeraad ah. 

MPS ayaa sii wadaya inay siiyaanmeelo ay ku bartaan ardayda aadka ugu baahan. Si kastaba ha noqotee, qoysasku waa inay ogaadaan in calaamadaha hotspot ay u dhici karaan sababo kala duwan awgood. Helitaan internet xawaare sare leh oo laga helo adeeg bixiyaha ayaa lahaan doona isku xirnaanta ugu wanaagsan.

Booqo bogga wireless ee magaalada Minneapolis si aad wax uga ogaatid helitaanka internet-ka ee qiimaha jaban iyo kan jaban. Qoysaska u qalma barnaamijyada kaalmada bulshada waxay marinka internetka ka heli karaan ugu yaraan $ 10 / bishii.

Qoysaska leh ardayda helaya adeegyada Waxbarashada Gaarka ah ee leh baahi teknoloji gaar ah waa inay la shaqeeyaan kooxda IEP ama maareeyaha kiiska si ay u helaan teknoolojiyadda caawinta iyo aaladaha la-qabsiga ee ay u baahan yihiin.

Imaanshaha iyo maqnaanshaha

Imaatinka maalinlaha ah ayaa ardayda oo dhan laga filayaa. Imaanshaha ardayga waxaa loo qaataa maalin kasta iyadoo ku saleysanisdhaafsiga macalin ee ardayga iyo ardayga sidoo kale ku soo gudbinta shaqada guriga ee nidaamka qadka (Seesaw/Google Classroom). Xiriirka ka dhexeeya macalinka iyo ardayga waxaa ka mid ah:

 • Kaqeybgalka fiidyowga faslaka ama wada sheekaysiga qoraalka ah.
 • Wicitaan taleefan oo lala yeesho ardayga, ama ardayda da'da yar, ee waalidka. 

Si aad u soo sheegto maqnaanshaha ilmahaaga, soo wac lambarka guud ee dugsiga ama khadka imaanshaha kana tag macluumaadka soo socda:

 • Magaca Ardayga
 • Fasalka
 • Sababta maqnaanshaha
 • Taariikhda maqnaanshaha
 • Lambarka taleefanka iyo magaca qofka soo wacaya

Cuntada iyo nafaqada

Sanduuqyada Cunnada oo Bilaash ah ayaa la heli karaa ilaa Ogosto 21

Sanduuqyada cuntada ee toddobaadlaha ee bilaashka ah ee loogu talagalay carruurta oo dhan - 18 sano iyo wixii ka yar - waxaa laga soo qaadan karaa meelo ka baxsan Minneapolis maalmaha shaqada maalmaha 10-ka illaa 2-da galabnimo illaa 21-ka Ogosto.Eeg meelaha iyo macluumaad dheeraad ah.

Adeegga Cuntada Iskuulka ayaa bilaabanaya Sibtambar 8

Adeegga cuntada iskuulka wuxuu bilaaban doonaa Sibtambar 8 wuxuuna kusii jiri doonaa dhamaan heerarka MPS ee barashada Amaanada ah, oo ay kujirto marxaladaha barashada-masaafada kaliya. Dugsiyada Dadweynaha Miniyaabolis ayaa ka shaqeynaya qorsheyaal ay ku siinayaan cunnooyinka dugsiga ardayda wax ku barata guriga. Si aad u hesho macluumaadka ugu badan ee xilligan sida loo helo adeegga cuntada dugsiga inta lagu jiro sannad dugsiyeedka soo socdafadlan booqo Adeegyada Cuntada iyo Fayoqabka.

Faa'iidooyinka Waxbarashada: Buuxi foomkaaga sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah

Marka lagu daro qadada bilaashka ah ee ardayda iyo manfacyada kale ee qoysaska, barnaamijka Faa'iidooyinka Waxbarashada ayaa dhaqaale u keena dugsiyada. Qoysaska dhammaan dakhliyada soo gala waa inay buuxiyaan foomka.Ku buuxi arjiga Faa'iidooyinka Tacliinta online-ka. Foomamka waxaa loo diri doonaa dhammaadka Ogost qoysaska aan ku dhammayn qadka.


Intii ugu badnayd abid, waa muhiim in aan dhammaanteen sameynno intii karaankeenna ah si aan u ilaalinno carruurta iyo qoysaska caafimaadqabkooda iyo badqabkooda. Ka raadso waxbadan hoosta oo ku saabsan siyaabaha aad ku caafimaad qabtid.


Tallaallada (oo sidoo kale loo yaqaanno tallaallada ama duris)

Xitaa haddii ilmahaagu aanu ku noqonin dhisme iskuul bisha Sibtambar oo uu kaliya kaqeybqaato barashada masaafada, waa muhiim in laga ilaaliyo cudurada. Hubinta in ilmahaagu laga tallaalay cudurada caadiga ah ee carruurnimada waxay ka caawin doontaa inay caafimaad qabaan. Gaar ahaan, waxaa jiray faafitaano badan oo jadeecada iyo xiiq-dheerta sannadihii ugu dambeeyay. Wac dhakhtarkaaga qoyska si aad ballan uga sameysato ballan ka hor intuusan dugsigu bilaaban. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan talaalada, oo ay kujirto sida loo helo talaalada bilaashka ah ama qiime jaban, booqowebsaytka Waaxda Caafimaadka Minnesota.


Kheyraadada baaritaanka ee COVID-19

Qoysaska u baahan in laga baaro COVID-19 waxay booqan karaan websayka Waaxda Caafimaadka ee Minnesota si ay uogaadaan meesha loogu talagalaybaaritaanka COVID-19 oo bilaash ah. Waa muhiim inaad la xiriirto shirkaddaada caymiska ka hor intaadan ballan u dhigin si aad u hubiso in khidmadda booqashada xafiiska la daboolayo. Websaydhku wuxuu siiyaa ilo kale oo loogu talagalaydadka reer Minnesota oo uu weheliyoxulashooyin daryeel caafimaad oo qiime jaban. Haddii aad u baahan tahay caawimaad, la xiriir kalkaaliyaha caafimaadka ee iskuulka ama shaqaalaha bulshada.


Kahortagga COVID-19: Jooji faafitaanka jeermiska

Qoysasku door muhiim ah ayey ku leeyihiin caawinta carruurtooda iyo dadka kale ee ku dhow dhow inay amaan ahaadaan inta aan sii wadno inaan la noolaano COVID-19. Fadlan tus cunuggaaga sida loo raaco tilmaamaha amniga ee hoosta.

 • Dhaq gacmahaaga had iyo jeer
 • Xiro dabool wajiga
 • Dabool qufacaaga iyo hindhisadaada
 • U jirso6 fiit inta dhexaysa adiga iyo kuwa kale


Ilmahaaga ma la diiwaangaliyay?

Shaqaalaha Adeegyada Meelaynta Ardayda ayaa diyaar u ah inay kugu caawiyaan taleefan ama emayl. Ballan-qaadka shaqsi ahaaneed wali looma oggola sababta oo ah COVID-19, laakiin tan waa la beddeli karaa kahor bilowga dugsiga. Fadlan la xiriir shaqaalaha sida hoos ku qoran si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya.

Haddii ilmahaagu wali u baahan yahay in lagu qoro iskuul, fadlan raac mid ka mid ah talaabooyinkan:

 A. Ka wac Adeegyada Meelaynta Ardayda 612.668.1840 ama 612.668.3700 laga bilaabo 8 subaxnimo illaa 4:30 galabnimo, Isniinta illaa Jimcaha. Fariin uga tag oo annaguna waannu kugu soo laaban doonnaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aannu ilmahaagu uga dhigto dugsiga.

B. Ka codso dugsiga onlyn adiga oo booqanaya  http://schoolrequest.mpls.k12.mn.usiyo qof shaqaale ah ayaa la socon doona talaabooyinka xiga.

C. Email noogu soo dir SPS.Department@mpls.k12.mn.us waxaanan la soo xiriiri doonnaa sida ugu dhaqsaha badan.


Taariikho muhiim ah

Sibtambar

7 - Iskuul ma jiro (Maalinta Shaqaalaha)

8 - Maalinta koowaad ee Iskuulka fasalada 1 -12; Ku dar Kala-guuritaan ; bilaw dambe oo fasalada 10-12

10 - Maalinta Koowaad ee Iskuulka (PreK iyo K)

Oktoobar

14-16 - Ma jiro Iskuul (Shirarka Waalidka-Macallinka)

Nofeembar

6 - Iskuul Ma Jiro

25-27 - Ma Jirto Dugsi (Fasax Thanksgiving)


Diisambar

Diseembar 21-Jan. 1 - Iskuul Ma Jiro (Fasaxa Jiilaalka)

Janaayo

Diisambar 21-Jan. 1 - Iskuul Ma Jiro (Fasaxa Jiilaalka)

18 - Ma jiro Dugsi (MLK Jr. Maalin)

29 - Iskuul Ma Jiro

Febraayo

15 - Ma Jirto Iskuul (Maalinta Madaxweynayaasha)

16 - Ma jiro Iskuul (Shirarka Waalidka-Macallinka)

Maarso

Ma jiro maalmo gaar ah


Abriil

2 - Iskuul Ma Jiro

Abriil 5-9 - Ma Jiro Iskuul (Fasaxa Gu'ga)

May

31 - Dugsi ma leh (Memorial Day)

Juun

10 - Qalinjabinta Bilaabma

11 - Maalinta ugu dambeysa ee PreK-12

14-15 - Maalmo Macquul ah Diyaargarow

Juun 21-Julaay 29 - Dugsi Xagaaga

mpls.k12.mn.us/calendars


Nambarada taleefannada muhiimka ah

Ugu horrayn la xiriir dugsigaaga mid ka mid ah mawduucyadan. Haddii aad wali su'aalo dheeraad ah qabtid, kala xiriir lambarada hoose:

?     Su'aalaha guud: U wac khadka macluumaadka ee MPS> 612.668.0000

?     Joojinta Koowaad ee MPS : Kuxiro ilo kala duwan> 612.668.3717, firststop@mpls.k12.mn.us

?     Meelaynta Ardaydga: Su'aalaha ku saabsan sida ardaygaaga looga qoro dugsi iyo barnaamijyadooda barnaamijyadooda> 612.668.1840, sps.department@mpls.k12.mn.us

?     Caruurta Minneapolis :Kahor iyo kadib daryeelka ilmaha ee dugsiga> 612.668.3890, mpls.kids@mpls.k12.mn.us

?     Adeegyada Caafimaadka : Su'aalaha ku saabsan baahiyaha caafimaad ee gaarka ah ee ubadkaaga> 612.668.0850

?     Waxbarashada Carruurnimada Hore: Barnaamijyada Dugsiga barbaarinta kahor > 612.668.2140

?     Kormeerayaasha Maamulayaasha: Su'aalaha ku saabsan baahida waxbarasho ee gaarka ah ee ardaygaaga> 612.668.0140

?     Xarunta Kheyraadka Qoyska : Kheyraadka baahiyaha aasaasiga ah ee qoyska> 612.668.4280

Adeegyada Cuntada iyo Fayqabka : Cunnooyinka ardaygaaga> 612.668.2820