Skip to main content


Wajiga 5aad: Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo


MPS waxay qorsheynayaan in dib loogu laabto fasalka iyagoo indhaha ku haya, laakiin aqoonsashada tilmaamayaasha togan ee soo socda:

  • Hoos u dhicitaanka degdegga ah ee heerarka caabuqa ee Minneapolis.
  • Macluumaadka cusub ee fayraska ee muujinaya khatarta hoose ee isu gudbinta dusha sare.
  • Macluumaadka cusub ee fayraska ee muujinaya isugudbinta arday ilaa arday inay ka yartahay marka loo eego dadka waaweyn.
  • Istaraatiijiyadda yareynta wax ku oolka ah ee daboolidda wejiga, xitaa nooca cusub, faafitaanka badan ee COVID.
  • Soo koobidda si guul leh faafitaannada weyn ee daryeelkeena ilmaha ee MPS.

Dhammaan qodobbadani waxay soo jeedinayaan saami khatar/dheef oo loo dulqaadan karo taas oo waalidku miisaami karo oo go'aan ka gaari karo. Waxaannu rabnaa inaan u oggolaanno dadka inay gaaraan go'aanno ku saleysan baahiyahooda shaqsiyeed iyo qoysaskooda kala duwan. Inbadan oo ka mid ah ardaydeena, gaar ahaan kuwa qaadanaya Waxbarashada Gaarka ah iyo Adeegyada Bartaha Ingiriisiga, waxay u baahan yihiin taageero waxaanay mas'uuliyad naga saaran tahay inaan qorsheyno inaan hore ugu socono jihadaas. Tan waxaan ku celcelinay muddadii uu socday safmarkan.

Haddii mid ka mid ah tilmaamayaashani uu si weyn isu beddelo, go'aankayaga dib ayaa loo eegi doonaa. Waanu joojin karnaa qorshayaashan isla markaaba haddii loo baahdo. Dhinnaca kale, ma awoodno, inaan dib ugu soo celinno ardayda si dhakhso ah qorshe la'aan.

Sababtoo ah kiis kastaa waa mid gaar ah, waxaannu la shaqeyn doonnaa Waaxda Caafimaadka Minneapolis si aanu u gaarno go'aanka ugu wanaagsan ee ku saabsan haddii ay tahay in la xiro dhismaha oo lagu celiyo ardayda waxbarashada masaafada fog ee guryahooda. Kiisaska badankood, dugsigu uu furnaan karaa sababtoo ah habdhaqanadeena adag ee nadiifinta maalinlaha ah iyo jeermis-tirka. Kuwa loo aqoonsaday inay xiriir dhaw la yeesheen qof laga halay cudurka waxay u baahan doonaan karantiil iyadoo la raacayo amarka Waaxda Caafimaadka Minneapolis.

Karantiilidintu waxay ka dhigan tahay in jir ahaan laga sooco dadka kale. Haddii aad xiriir dhow la yeelato qof qaba COVID-19, waa inaad karantiil isa-saartaa 14 maalmood. Dadka qaba COVID-19 way qaadi karaan dadka kale ka hor intaanay bilaabin inay dareemaan jirro ama waligood ma yeelan karaan wax calaamado ah oo lagu arko COVID-19. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in la karantiilo maadaama ay waqti siineyso in la arko haddii aad qaadatay COVID-19.

Markaad ka fogaato dadka kale, waxaad ka caawin kartaa inaad ilaaliso oo aad gaabisid faafitaanka fayraska. In kasta oo ay jiraan in waqtiga karantiilku ka yaraan karo, MPS waxay sii wadi doontaa inay uga baahan tahay dhammaan ardayda inay karantiil ahaadaan 14 maalmood oo buuxa. Waqtigaani wuxuu ku saleysan yahay talada Waaxda Caafimaadka ee Minneapolis iyo khubarada kale ee caafimaadka. Khubarada caafimaadku waxay kaloo ku talinayaan in dadka karantiinka ku jira la baaro 5-7 maalmood ka dib markay la kulmaan qaar ka mid ah COVID-19; hase yeeshe, baaritaanka  ma gaabinayso waqtiga karantiilka.

Qoysaska leh arday karantiil ku jira laakiin aan jiranayn waa inay la xiriiraan dugsigooda si ay ugu diyaar garoobaan kaqeybgalka waxbarashada Masaafada fog.

Inkasta oo ay yar tahay inaan u baahanahay inaan xirno dugsiga oo dhan sababo la xiriira kiis laga helay COVID, maamulaha dugsiga ayaa ogeysiin doona qoysaska goorta iyo haddii dhismaha dugsiga loo baahan yahay in la xiro. Haddii dugsiga la xiro, ardayda waxay ku laaban doonaan waxbarashada masaafada fog. Iyadoo ay sabab u tahay qarsoonaanta macluumaadka caafimaad ee dhammaan ardaydeena iyo shaqaalaheena, qoysaska looma sheegi doono cidda laga helay cudurka.

Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu qariyo xaaladiisa caafimaad MPS-na ma aqoonsan doonto shaqsiyaadka laga helay COVID. Si kastaba ha ahaatee, waxaannu aad ugu dhiirigelinaynaa qoysaska inay wargeliyaan dugsigooda haddii ardaygooda laga helay COVID. MPS waxay ka heshaa macluumaad maalin kasta Waaxda Caafimaadka Minnesota iyo Waaxda Caafimaadka Minneapolis labada ba wixii ku saabsan kiisaska qaba cudurka ee bulshada MPS dhexdeeda. Haddii uu jiro walaac ah in ardaygaagu la kulmay qof qaba COVID, waxaa lagu ogeysiin doonnaa tallaabooyinka xiga.

Maya waqtigan.


Daboolada wajiga ayaa loo baahan yahay in la xidho waqti kasta inta ay ardaydu ku jiraan dhismaha dugsgia, oo ay ku jirto waqtiga nasashada iyo fasallada waxbarashada jireed. Ka reebitaano ayaa loo samayn doonaa ardayda haysata qoraal dhakhtar oo ka saaraya iyaga sababtoo ah xaalad caafimaad ama naafanimo. Daboolada wajiga waxaa kale oo la saari karaaa marka wax la cunayo ama la cabayo, laakiin waa in la xidho waqtiyada kale oo dhan.

Maaddaama waji daboolada looga baahan yahay dhismayaasha Minnesota iyadoo qayb ka ah amarka Dawladda, ardayda badankoodu waxay horeyba u yaqaanaan u xirashada mid si joogto ah. Waanu ku faraxsanahay la shaqeynta qoysaskeena si aan ula wadaagno ardaydooda nidaamkan cusub ee dugsiga si loogu diyaariyo ku laabashada waxbarashadooda shaqsi-ahaaneed. Shaqaalahayagu waxay leeyihiin muuqaallo iyo istaraatijiyado kale waxay la wadaagi doonaan ardayda si ay uga caawiyaan fahamka sida loo xirto daboolka wajiga iyo sababta ay muhiim u tahay in sidaas la sameeyo.

Waxaa jiri doona caawiye adeegyada caafimaadka ee dugsiga maalinta oo dhan, maalin kasta. Waxaa kale oo jira Kalkaalisada Dugsiga ee ruqsadda leh si ay u taageerto dugsi kasta. Qaar ka mid ah dugsiyadeenna xitaa waxay leeyihiin taageero caafimaad oo dheeraad ah oo ku saleysan baahiyaha ardayda ee dugsigaas.  MPS waxay leedahay taariikh dheer oo ah bixinta adeegyada caafimaadka ee dugsi kasta.

Maya waqtigan iyadoo lagu saleynayo hagitaan ka yimid Waaxda Caafimaadka ee Minnesota. Hubinta heerkulka lama helin inay tahay tuse la isku haleyn karo oo COVID-19 ah.  Waxaannu ka codsan doonnaa qoysaska inay hubinta caafimaadka ee calaamadaha maalin kasta la sameeyaan ardaydooda kahor intaanay iman dugsiga. Waa muhiim inay ardaydu joogaan guriga haddii ay muujinayaan wax calaamado ah. 

Maya. natiijooyinka baaritaanka COVID keliya waxay u fiican yihiin waqti gaar ah markaa waa qaabab aan waxtar lahayn oo loola socdo caafimaadka ardayda dugsiga. Qof ayaa laga waayi karaa xanuunka galabtan, kadib yeelan kara calaamado habeenkaas ama wuxuu qaadi karaa cudurka gelinka dambe maalintaas. Taasi waxay tiri, MPS waxay samayn doonta baaritaan ay heli karaan shaqaalaha iyadoo loo sii marayo kheyraadka uu bixiyo Gobolka Minnesota toddobaad kasta oo kale dhammaaan goobaha.

Degmooyinka dugsiga may helin macluumaadka jadwalka tallaalka ee macallimiinta, hannaanka tallaalka ee ay ku jiraan labada duritaan ee muddada ah. Waxaannu isku dayeynaa inaanu miisaano baahiyaha dhabta ah ee ardaydeena ugu yar oo ay weheliso awoodda badbaadada iyadoo loo sii marayo adeegsiga adag ee borotokoollada caafimaadka iyo badbaadada ilaa inta tallaalada la helayo.

Dhammaan miirayaasha hawada ee MPS waxaa loo beddelay heerka miiritaan ee ugu sarreeya, laakiin 26,000 oo ah madaxyo sifeyn oo ku yaal dhismayaal kala duwan iyo fasallo, suurtogal maaha in la wadaago heerka hawada cusub ee degmada oo dhan. Halkay ka suurtogashay, miirayaasha hawada waxaa loo cusbooneysiiyay heerka ugu sarreeya ee suurtogalka ah (MERV 11 - 14 miirayaal ah). Qaybaha miirayaasha HEPA waxaa la dhigay fasallada halkaas oo nidaamyada hawo-siinta aysan taageerin miirayaasha MERV. si loo keeno hawo nadiif ah, nidaamyada hawo-siinta ee dibedda waxaa la bilaabi doonaa laba saacadood kahor intaan dugsigu bilaaban waxayna shidnaan doonaan laba saacadood kadib intaan dugsiga la xirin.

Basaska dhexdooda, kuraasta waa la habbayn doonaa si loo ilaaliyo masaafada 6-fiit ee u dhaxaysa dirawalka iyo rakaabka. Tirada ardayda ee baska saaran si joogto ah ayaa loola socon doonaa si loo sameeyo bannaan badan sida ugu macquulsan oo u dhexeeya rakaabka. Fadhiga waa la qoondeyn doonaa oo waa la diiwaangelin doonaa si ay u caawiso daba-galka xiriirka COVID oo raacitaanka maalinlaha ahna waa la diiwaangelin doonaa. Qof kasta oo baska saaran (ama gawaarida kale ee gaadiidka) waxaa looga baahnaan doonaa inay xirtaan daboolka wajiga inta lagu jiro safarka. Gawaarida waxaa loo nadiifin doonaa si joogto ah iyadoo fiiro gaar ah la siin doono meelaha aadka loo taabto.

Ardayda IEP waxaa lagu taageerayaa dhammaan adeegyada ku xusan IEP-gooda.

Ardayda u wareegtay waxbarashada shaqsi-ahaaneed waxay ku qaadan karaan waqti labada ba fasallada waxbarashada guud iyo waxbarashada gaarka ah, iyadoo ku xiran IEP-ga ardayda. Waxaa isbeddel ku iman karaa cidda bixisa adeegyada iyadoo ku xiran shaqaalaha la heli karo. Shaqaalaha waxbarashada gaarka waxay la shaqeyn doonaan ardayda si ay u baraan borotokoollada caafimaadka iyo badbaadada ama xirashada ilaalin dheeraad ah oo ilaalisa ardayda iyo nafahooda. Qaar ka mid ah adeegyada waxbarashada gaarka ah aad ayay gaar u yihiin, oo bixiyuhu u safri karo dhismayaasha dhexdooda si uu u arko arday badan isla maalintaas. Shaqaaluhu keliya waxay awoodi doonaan inay booqdaan laba dhisme maalintii, marka toddobaadyada qaarkood adeegyadan waxay noqon karaan shaqsi-ahaan toddobaadyada qaarna waxay noqon karaan habka onlaynka ee shaqaalaha fasalka ee waxbarashada gaarka ah.

Macluumaad intaa ka badan oo ku saabsan sida ay u eekaan lahayd waxbarashada masaafada fog ama waxbarashada shaqsi-ahaaneed ee ardaygaaga, fadlan la xiriir maareeyaha kiiska ee waxbarashada gaarka ah.

IEP-ga ardayga ayaa xusi doona adeegyada lagu bixin doono shaqsi-ahaan iyo kuwa noqon doona inta lagu jiro waxbarashada masaafada fog. Ardayda waqti ku qaata waxbarashada guud iyo takhasuska way sii socon doontaa sida ku xusan IEP-gooda.

Qoysasku way ku celin karaan ardaygooda waxbarashada masaafada fog ee dhammaystiran waqti kasta. Waa inay la xiriiraan macallinka ardaydooda si ay ugala hadlaan ikhtiyaarkaas.

Maya, waxbarashada shaqsi-ahaaneed waxaa la qaban doonaa shan maalmood toddobaadkii marka loo eego kaalandarka 2020-2021 ee MPS.

Hagitaan ka socda gobolka ayaa ku talinaya ku celinta waxaan ka badnayn saddex fasal markiiba. Isla hagitaanka ayaa ku talinaya in ardaydeena ugu yar ay la qabsadaan iskuulada marka hore. Iyadoo la raacayo hagitaanka, MPS waxay u celin doontaa ardayda dugsiga hoose sida soo socota:

  • Fasallada Prek-Fasalka 2aad: Bilow Waxbarashada Shaqsi-ahaaneed ee waqtiga buuxa toddobaadka Febraayo 8 ee Wajiga 5aad.
  • Fasalka 3-5: Bilow Waxbarashada Shaqsi-ahaaneed ee waqtiga buuxa Toddobaadka Febraayo 22
  • Fasallada 6-12 iyo Kala-wareegidda Dheeraadka ah: Sii wad Wajiga 2aad Waxbarashada Masaafada fog ilaa ogeysiis dambe

Ardayda doorata waxbarashada shaqsi-ahaaneed waxay dhigan doonaan dugsiga 5 maalmood toddobaadkii waxayna raaci doonaan jadwalka joogtada ah ee dugsiga. Waxaa jiri kara waxooga wax ka beddelaado ah jadwalka maalinlaha ah si loo meeleeyo borotokoollada caafimaadka/badbaadada, waxbarashada shucuurta bulsheed iyo fursadaha aqooneed.

Ardayda doorata waxbarashada masaafada fog waxay sii wadi doonaan inay raacaan jadwalka waxbarashada masaafada fog ee uu qoondeeyay dugsigoodu. Dugsiyadu waxay sii wadi doonaan inay siiyaan kheyraadka waxbarasho iyo agabyo ardayda ku jirta waxbarashada masaafada fog.

Dhammaan ardaydu waxay heli doonaan waxbarid ku saleysan heerar ee meelaha ugu muhiimsan ee akhriska iyo xisaabta, iyo sidoo kale inay la shaqeeyaan khabiiro inta lagu jiro maalin kasta. Waxaa xooga la saari doonaa abuurista deegaan soo dhaweyn leh, aasaasidda dhaqanno iyo jadwallo iyo sidoo kale isdhexgalka waxbarasho ee shucuurta bulshada ee fasalka.

Macallinka hadda ee ardayga ayaa la beddeli karaa inta lagu jiro kala-guurka iyadoo ku saleysan helitaanka shaqaale. Dhammaan macallimiintu waxay diiradda saari doonaan aqoonsiga meelaha tacliimeed ee awoodda iyo koritaanka, waxayna u habayn doonaan waxbarashada si loo buuxiyo baahiyaha arday kasta haddii ay tahay shaqsi-ahaanta ama masaafada fog.

Macallinka hadda ee ardayga ayaa la beddeli karaa inta lagu jiro kala-guurka iyadoo ku saleysan helitaanka shaqaale. Dhammaan macallimiintu waxay diiradda saari doonaan aqoonsiga meelaha tacliimeed ee awoodda iyo koritaanka, waxayna u habayn doonaan waxbarashada si loo buuxiyo baahiyaha arday kasta haddii ay tahay shaqsi-ahaanta ama masaafada fog.

UPDATE: Qalabka Ardayga: Ardayda PreK-5 ee ku laabanaaya waxbarashada shaqsi waxay hadda qalabkooda u soo qaadan doonaan dugsiga iyo gurigaba

Ardayda PreK-5 ee ku laabanaysa shaqsiyan wax-barashada Febraayo waa inay hadda ku hayaan qalabkooda guriga. Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ayaa markii hore sheegay in aaladaha ay ku sii ahaanayaan dugsiga. Taabadalkeed:PreK-

* Ardayda ku laabanaysa waxbarashda shaqsiyadda ee u isticmaalay tikniyoolajiyadda MPS waxbarashada masaafada fog waxay la imaan doonaan aaladooda (oo ay ku jiraan xadhigga korontada iyo adabtarada) dugsiga iyo ku soo qaadashada guriga maalin kasta.

* Ardayda isticmaaleysay tikniyoolajiyad shaqsiyeed (aalado ay iyagu leeyihiin) intii ay wax ku baranayeen waxbarashada masaafada fog waxay heli doonaan aalad dugsiga dhexdeesa aaladdaasna waxay ku sii jiri doontaa dugsiga.

* Ardayda isticmaalaysa Hotspot-ka MPS waxay ku hayn doonaan aaggooda guriga si loogu isticmaalo dugsiga si ay u dhammaystiraan shaqada guriga, iwm.

* Ardaydu waa inay ku soo dabeeyaan qalab habeen kasta guriga si loo hubiyo in qalabku diyaar u yahay dugsiga maalin kasta.

Tirada ardayda ee fasal kasta waxay ku xirnaan doontaa inta qoys ee go'aansata in ardaydoodu ku laabato waxbarashada shaqsi-ahaaneed. Gobolku wuxuu ka qaaday kala-fogaanshah masaafada lix fiit carruurta ka yar 12 ee dugsiga, taladu waa inay ardaydu ilaaliyaan masaafo saddex fiit ah. Si kastaba ha ahaatee, lix fiit oo kala-fogaansho ah waa inay ilaaliyaan dadka waaweyn. Fasalladu waxaa loo dejin doonaa inay isku dayaan oo ilaaliyaan kala-fogaanshaha saddexda fiit ee lagu taliyay ee ardayda.

Ilaa iyo inta suurtagal ah, kooxaha fasalka waa la isku ilaalin doonaa. Marka kooxo badan oo fasalka ah ay joogaan isla hal goob, lix fiit oo kala-fogaansho ah ayaa lagu ilaalin doonaa inta u dhaxaysa kooxaha.

Ardaydu waxay ku jiri karaan fasal uusan u isticmaalin macallinkoodu si uu u oggolaado kala-fogaanshaha, ama waxay la joogi karaan macallinka fasal kale oo taageeraya fasalka macallinkooda. 

Maya, ardaydu ma lumin doonaan booskooda dugsiyadooda haddii ay go'aansadaan inay ku sii jiraan waxbarashada masaafada fog.

Maalmaha waxbarashada shaqsi-ahaaneed waxay noqon doonaan jadwalka caadiga ah ee maalin-dugsiyeedka.

Waxaa jiri doona shaqaale dugsi oo khubaro ku ah taageerada caafimaadka maskaxda ee dugsi kasta, sida shaqaalaha bulshada, la-taliyayaasha dugsiga, cilmi-nafsi yaqaannada dugsiga, iyo kalkaaliyayaasha dugsiga. Qaar badan oo ka mid ah dugsiyadeennu waxay iskaashi la leeyihiin hay'adaha caafimaadka maskaxda kuwaas oo siin kara taageero balaadhan oo dheeraad ah ardayda dugsiga, iyadoo waalidku oggolaanayo.

Marka waxbarashada shaqsi-ahaaneed ee Prek-Fasalka 5aad ay diyaar noqoto, Carruurta Minneapolis waxay qorsheynaysaa inay sii wado jadwalkeedii joogtada ahaa ee daryeelka dugsiga kahor iyo kadib oo ay raacdo waqtiyadeedii bilowga iyo dhammaadka ee caadiga ahaa.Goobaha waa la xaddidi karaa iyadoo ay ugu wacan tahay isqorista ardayda dhiganaya shaqsi-ahaanta.

Waxaannu sii wadaynaa inaan qorsheyno soo celinta Bulshada Ed, Kobcinta Dhallinyarada iyo sidoo kale iskaashatada bulshada sida ugu dhakhsaha badan ee ammaan ah ee loo maareyn karo.

Dugsiga xagaaga ee Prek-12 waa uu dhici doonaa, si kastaba ha ahaatee, qaabka (onlayn ama shaqsi-ahaan) waxaa go'aamin doontaa maaddaama aynnu la soconno tilmaamaha caafimaadka iyo badbaadada.

Kormeerayaasha goobta ee Adeegyada Cunnada iyo Caafimaadka (CWS) ayaa la shaqeyn doona shqsi kasta oo maamule dugsi ah bilowga toddobaadka Janaayo 11 si loo go'aamiyo qaadista adeegga cuntada. Jadwallada cuntada ayaa loo baahan doonaa si loogu sameeyo fasal/kalaas kasta. Waqtiyada cuntada ee ardayda waa in lagu qabto fasalka gudihiisa haddii lix fiit ay oo u dhaxaysa ardayda aan laga heli karin maqaayadda oo aan kooxaha si toos ah loo kala saari karin maqaayadda gudaheeda.

Haddii cuntada lagu cunayo meelo guud, sida qolka qadada, lix fiit oo kala-fogaansho ah ayaa loo baahan yahay in la ilaaliyo.

Waa uu oggol yahay hagitaanka gobolku inaad iska saarto daboolkaaga wajiga marka wax la cunayo ama la cabayo.

Marka loo eego Waaxda Waxbarashada ee Minnesota booqdayaasha iyo mutadawiciintalooma oggolaan doono dugsiga.